رهایی از کمردرد، علت، پیشگیری و درمان

alizadeh

کمردرد یکی از شایع­ترین بیماری­ها در بین مردم بوده و آمار نشان می­دهد که ۸۰ درصد افراد حداقل یک بار در طول زندگی خود با کمردرد دست و پنجه نرم کرده­ اند.
شیوع این بیماری در مردان و زنان برابر است و بیشتر در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی مشاهده می­شود.

رهایی از کمردرد

آسیب ­شناسی، پیشگیری و درمان

 

ساختار کمر:
کمر انسان از ساختار پیچیده ای از عضلات، لیگامان ها، تاندون ها، دیسک ها و استخوان تشکیل شده است. ستون فقرات از ۳۳ استخوان تشکیل شده که روی همدیگر قرار گرفته و توسط رباط ها و ماهیچه ها به یکدیگر متصل هستند. ستون فقرات اصلی­ ترین نقطه اتکا بدن بوده  و قامت ما بر روی آن استوار است. هر فرد به کمک ستون فقرات میتواند خم و راست شده و بدن خود را به طرفین بچرخاند. از طرفی عضلاتی که مستقیما ستون فقرات را دربر گرفته‌اند، نقش بسیار مهمی در حفظ حالت صحیح بدن (کمر و گردن) و تحمل کردن وزن بدن توسط ستون فقرات در حین انجام فعالیت‌های روزانه، کار و ورزش را دارند.

کمردرد

علت کمردرد:
بسیاری از کمر دردها به این علت ایجاد می­شوند که ما نمی­دانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم.گاهی اوقات ضرباتی مانند زمین خوردن یا سوانح رانندگی می‌تواند علت کمر درد باشد.فارغ از بروز اینگونه حوادث اغلب اوقات دردکمر ناشی از ضعف عضلات مرکزی بدن (شکم، کمر و لگن) می­باشد.ضعف این عضلات نیز به دلیل عدم تحرک کافی است، امروزه با توجه به ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و توسعه زندگی شهری که موجب ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ شده؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در طول روز ﺑﯿﺸﺘﺮ وقت خود را در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ که به معنی استراحت و شل شدن عضلات است.
نشستن‌ طولانی‌مدت در منزل، محل کار، خودرو و … حتی به صورت صحیح دقیقا مانند زمانی که به دلیل شکستگی عضوی از بدن را گچ گرفته و برای مدتی بی حرکت می­ماند، منجر به ضعف و آتروفی عضلات می­گردد. این مساله عوارضی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.در دراز مدت می­توان به آرتروز،  فتخ و بیرون­زدگی دیسک و در کوتاه مدت به دردهای ناشی از تکان­های شدید و بلند کردن اجسام اشاره کرد.
حمل وسایل سنگین، تمرینات شدید، وضعیت نادرست نشستن یا ایستادن، جا به جایی دیسک و مشکلات مزمن ستون فقرات از دیگر عوامل شیوع کمردرد می­باشد که در این صورت تقویت عضلات نگه دارنده ستون فقرات می­تواند نقش به سزایی در پیشگیری و درمان این دردها داشته باشد.

پیشگیری و درمان:
اکثر کمر دردها قابل پیشگیری هستند. مهم ترین روش­های پیشگیری از بروز کمردرد این است که عضلات کمر و شکم خود را قوی نگه دارید. کمردرد به ندرت نیاز به جراحی دارد حتی اگر علت آن دیسک کمر باشد. ورزش و تقویت عضلات مرکزی هم موجب پیشگیری از کمردرد و هم راه حلی  مناسب برای درمان آن است. تقویت این عضلات می­تواند از طریق فعالیت­های ورزشی حرفه­ای و یا به وسیله حرکاتی ساده بدون نیاز به صرف زمان خاص در طول روز انجام پذیرد. به هر صورت هرگونه تحرک در طول روز بهتر از عدم تحرک به دلیل نداشتن وقت کافی و مناسب است.
در همین راستا امروزه در برخی از شرکت­ها از میزکارهای ایستاده برای کارمندان استفاده می­کنند که به جای حالت نشسته در حالت ایستاده مشغول به کار باشند، تا از ضعیف شدن عضلاتشان جلوگیری شود.
راه حل دیگر، نشستن فعال یا اکتیو سیتینگ است یعنی به جای استراحت دادن عضلات مرکزی بدن در حالت نشسته به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه با حرکاتی ساده­ی عضلات را درگیر کرده و به تدریج موجب تقویت آنها شویم. این عمل به وسیله ابزارهای مخصوص اکتیو سیتینگ انجام می­شود.

active-disc

اکتیو دیسک (Active Disc):

اکتیو دیسک (Active Disc) یک بالشتک بادی است که روی صندلی قرار گرفته و با نشستن بر روی آن بدن را در معرض تحریکات تعادلی قرار داده و به صورت نشسته با هر حرکت بدن (به طور ارادی یا غیر ارادی) به عقب، جلو یا طرفین، مرکز ثقل نیز جا به جا شده و مکانیسم تعادلی مغز با انقباض گروه عضلات کور (Core/ شکم، لگن و کمر) موجب حفظ تعادل و ثبات شما خواهد شد. در نتیجه در تمام مدتی که برای کار، مطالعه، یا تماشای تلویزیون بر روی صندلی نشسته­اید در حال ورزش دادن عضلات شکم، کمر و لگن خواهید بود و پایداری عضلات میان­تنه (Core Stability) خود را افزایش خواهید داد.

 

روش اﺳﺘﻔﺎده :
۱- درﭘﻮش آن را درآورده و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﺑﺎد ﮐﻨﯿﺪ. هر چه میزان باد کمتر باشد فشار کمتری وارد می­شود. به مرور با تقویت عضلات بهتر است باد دیسک را بیشتر کنید.
۲- ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺎدي را طوری ﺑﺮوي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار دهید که نزدیک به پشتی صندلی باشد و ﺑﺮوي آن ﺑنشینید.
۳- ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ که این بالشتک برای راحتی شما طراحی نشده­ اند. بلکه برای ورزش دادن عضلات مرکزی Core (شکم، لگن و کمر) می­باشد؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ سلامتی را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن می­اورد.
۴- اﻓﺮادﯾﮑﻪ داراي ﻋﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ  اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ درد ﺧﻔﯿﻔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ و ﻟﮕﻦ داشته باشند، ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. (ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻋﻀﻼت ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ورزش ﮐﺮده و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ)
۵- ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ درد زیادی ﮐﺮدﯾﺪ، اکتیو دیسک را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺪدا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. به مرور که عضلات شما قوی­تر می­شوند این حالت خستگی هم کمتر بروز خواهد کرد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

سبد خرید

 

دفتر مرکزی

تهران، یوسف آباد، خیابان 64
پلاک 15، طبـقه 4، واحـد 12

 

اطلاعات تماس

تلفـن : 02188622820
ایمیل : info[AT]tavanafza[DOT]com

عضویت در خبرنامه

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت توان افزا بهبود می‌باشد